מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

תפישֹה

'עתודות לישראל' הנה תכנית אסטרטגית לאומית, השואפת לתרום לשגשוג מדינת ישראל על ידי שיפור מגזר משרתי הציבור בישראל, המונה יותר ממיליון עובדות ועובדים, באמצעות משרתי ציבור המייצגים את שונות ומגוון האוכלוסיות בישראל ופועלים יחדיו במקצועיות, בערכיות, בממלכתיות, במוכוונות לאזרח, לטובת הכלל ובתכנון ארוך טווח.

'עתודות לישראל' יוצרת רצף של תכניות עתודה (ניהולית ומקצועית) ומכשירה בעלי תפקידים שיתמודדו בעתיד על איוש משרות המטרה בשירות הציבורי בישראל, במובנו הרחב. הרצף מתחיל בעידוד אתוס שירות ציבורי בקרב צעירות וצעירים, עובר דרך תכניות עידוד מצוינות, תכניות צוערים המיועדות למתאימות ומתאימים המעוניינים להשתלב בשירות הציבורי במשרות התחלתיות, תכניות עתודה לדרג ביניים ובכיר המיועדות בעיקר למנהלות ומנהלים אשר עובדים בשירות הציבורי ומעוניינים לרכוש כלים, ידע ורשת מקצועית ולהתקדם למשרות בכירות, וכלה בתכניות לבכירים.

בבסיס התכנית ניצבת ההנחה כי בעידן שבו קצב השינויים מהיר ואף מתגבר, מנהיג יחיד - מוכשר ככל שיהיה - לא יוכל להתמודד בהצלחה לאורך זמן עם שלל האתגרים וההזדמנויות שעומדים ויעמדו בעתיד בפני מדינת ישראל. לכן, התכניות מזהות אנשים בעלי פוטנציאל הובלה המייצגים את גווניה של החברה בישראל, מכשירות, מרשתות ומסייעות להם לפעול יחד. התכניות מאופיינות במיון קפדני, ייצוג כלל החלקים בחברה הישראלית, הכשרה קבוצתית אינטנסיבית, רישות והנעה לפעולה ומתמקדות במקצועיות, ערכיות, ממלכתיות, מוכוונות לאזרח, טובת הכלל וראייה ארוכת טווח ולבסוף רישות ופעולה משותפת.

בהתאם לצרכי המערכות הציבוריות השונות ובהובלתן, 'עתודות לישראל' יוזמת תכניות עתודה לדרגים שונים כגון צוערים לדרגי כניסה ותכניות עמיתים לדרגי ביניים ולבכירים.

תכניות הצוערים

מיועדות למתאימות ומתאימים המעוניינים להיכנס לשירות הציבורי, במשרות התחלתיות, וכוללות ברובן גם סבסוד של תואר אקדמי, מלגת קיום, חשיפה למערכות מקבילות בחו"ל והשמה. ניתן לחלקן לשלוש קבוצות:

1. תכניות הכוללות תואר שני, לדוגמא: 'צוערים לשירות המדינה'; צוערי רוטשילד-פיס לשלטון המקומי באוניברסיטת חיפה; צוערי רוטשילד-פיס לשלטון המקומי באסטרטגיה ותכנון אורבני בטכניון
2. תכניות הכוללות תואר ראשון, לדוגמא: צוערי עתידים-פיס לשלטון המקומי במכללה האקדמית תל-חי; צוערי עתידים-פיס לשלטון המקומי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב; צוערי רוטשילד-פיס לחינוך בלתי פורמלי במכללת אורנים; תכנית הצוערים למשטרת ישראל, 'שהם'
3. תכניות נוספות, לדוגמא: תכנית 'משפיעים', חרדים לשירות המדינה ולשלטון המקומי; תכנית הצוערים של משרד החוץ; קורס הצוערים-נציגים כלכליים של מדינת ישראל

תכניות העתודה לדרגי ביניים

מיועדות בעיקר למנהלות ומנהלים אשר עובדים בשירות הציבורי ומעוניינים לרכוש כלים, ידע ורשת מקצועית ולהתקדם למשרות בכירות.
התכניות בנויות כ- On Job Training) OJT) כ-300 שעות לאורך שנה, ועומדות במדדי איכות ייחודיים כגון: איתור מגוון אוכלוסיות, מיון קפדני ביחס של כ 1:10 ובניית קבוצה המייצגת את המגוון באוכלוסייה, הכשרה משמעותית, הערכה ומשוב ובהמשך תהליכי רישות. ההכשרה בתכניות כוללת הכרות מערכתית ובין-מגזרית עם אתגרים, בעיות שורש ותובנות ממערכות מקבילות ומצליחות בחו"ל. בנוסף, כוללות התכניות פיתוח של מיומנויות ניהול והתמודדות עם בעיות מורכבות המחייבות שיתופי פעולה. ניתן לחלקן למספר קבוצות:

א. תכניות מערכתיות בשירות המדינה המתמקדות בהכרות רוחב ועומק של שירות המדינה, לדוגמא: תכנית העתודה לסגל בכיר בשירות המדינה ותכנית העמיתים לסגל בכיר בשירות המדינה אשר מתקיימים במדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול;
ב. תכניות מערכתיות רב מגזריות המתמקדות בהכרות רוחב ועומק של שדה מקצועי, לדוגמא: תכנית 'ענבר' (מערכת הבריאות); תכנית 'רואים רחו"ק' (מערכת הרווחה והשירותים החברתיים); תכנית 'אדוות' (מערכת החינוך); תכנית 'מקום' (מערכת השלטון המקומי); תכניות 'מובילים דיגיטליים' להובלת שינוי בשלטון המרכזי ובשלטון המקומי באמצעות חדשנות דיגיטלית
ג. תכניות מערכתיות בחברה האזרחית המתמקדות בהבנה מעמיקה של המערכת הציבורית, לדוגמא: תכנית העמיתים של 'מעוז'; תכנית 'ווקסנר' למנהיגות בשירות הציבורי, תכנית 'מובילים באקדמיה', תוכנית 'אלומות' מובילים הכשרת מורים באקדמיה