מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

ועד מנהל

בהחלטת ממשלה מס' 1653 מיום 10.07.2016, סעיף (6) נכתב:
להקים ועד מנהל בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות נציב שירות המדינה, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנהל מינהל שלטון מקומי במשרד הפנים או נציגיהם וכן שלושה נציגי ציבור בעלי רקע וניסיון בתחומי מנהיגות, הכשרה וניהול. ככל שהדבר יידרש, לישיבות יזומנו כמשקיפים נציגי אקדמיה ונציגי גופים מהמגזר השלישי. בין יתר תפקידיו, ימליץ הוועד המנהל בשנת 2020 על מתכונת המשך הפעילות כמפורט בגוף הדו"ח.

מתוקף כך, נוסד ועד מנהל בו חברים:

1. מר רונן פרץ, מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה – יו"ר
2. פרופ' דניאל הרשקוביץ - נציב שירות המדינה - חבר
3. מר יוגב גרדוס, סגן הממונה על התקציבים בתחומי המאקרו - חבר
4. מר מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים - חבר
5. מר יצחק דבש, איש עסקים ויזם חברתי, נציג ציבור - חבר
6. גב' לילך אשר-טופילסקי, מנכ"לית בנק דיסקונט, נציגת ציבור – חברה
7. מר חיים שני, מנכ"ל קרן Israel Growth Partners נציג ציבור - חבר
8. גב' שירלי רימון- ברכה, ראשת מנהל חינוך בעיריית תל אביב יפו, נציגת ציבור - חברה

בהתאם להחלטת הממשלה, הוועד יעסוק, בין היתר, בסוגיות עקרוניות ואסטרטגיות הנוגעות לתכנית 'עתודות לישראל', בבקרה על עבודת אגף בכיר 'עתודות לישראל' ובהתוויית מדיניות פיתוח תכנית 'עתודות לישראל'.