מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

דו"ח עתודות לישראל

דוח המסכם את עבודת הצוות הבין-משרדי שמינתה הממשלה בהחלטה מספר 2424 מיום 25.01.2015.

המסמך מציג תפיסה אסטרטגית, תובנות, מסקנות והמלצות, כמו גם כלים מעשיים לעוסקים במלאכת הכשרת עתודות במגזר משרתי הציבור בישראל.

 

דו"ח עתודות לישראל

דו"ח עתודות לישראל - אנגלית