מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

תכנית העמיתים של 'מעוז'

ניהול: ארגון 'מעוז'

מטרה: לאתר, להכשיר ולרשת מנהיגים ערכיים, מקצועיים וממלכתיים בעלי תפקידים בכירים המגיעים מהמגזרים החברתי, הממשלתי והפרטי ומייצגים קהילות שונות בחברה הישראלית ושואפים לקדם מענה לאתגרים החברתיים והכלכליים הפנימיים הבוערים ביותר של מדינת ישראל

קהל יעד: מנהלות ומנהלים בדרג בכיר או ביניים עם מיקוד באתגרים החברתיים והכלכליים של מדינת ישראל מהשלטון המרכזי והמקומי, המגזר העסקי, והמגזר השלישי

מבנה התכנית: תהליך הכשרה בן שבעה שבועות של למידה אינטנסיבית, הפרושים על פני שנה, בנושא המרחב הציבורי ברמה הקהילתית, המוניציפלית, הלאומית והבינלאומית תוך עיסוק בשאלות ערכיות וזהותיות. התכנית כוללת סיורי שטח, ביקורים, היכרות עם מוסדות שלטון ברמה המקומיות והלאומית, הרצאות של פקידי ממשל בכירים ומומחים, סדנאות בנושא הובלת שינוי, השתלמות ניהול באוניברסיטת הרווארד ועוד. חלק מהתכנית מבוסס על למידת עמיתים והתייעצות משותפת אודות האתגרים שנמצאים על שולחן העבודה של עמיתי התכנית.

 

לאתר תכנית 'מעוז'