מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

תכנית רואים רחו"ק, עתודה ניהולית ממלכתית לשירותים החברתיים בישראל

ניהול: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי, המכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל

מטרה: פיתוח ורישות מנהלים מנהיגים המובילים את שדה הרווחה והשירותים החברתיים ופועלים יחד לעצבו קהל יעד: מנהלות ומנהלים עם מיקוד במערכת הרווחה והשירותים החברתיים מהשלטון המרכזי והמקומי, והמגזר השלישי

מבנה התכנית: תהליך הכשרה בן 30 ימי למידה (15 מפגשים דו יומיים, בתדירות של אחת לשלושה שבועות) וכן היכרות עם כלל ההיבטים בתחום השירותים החברתיים, הקניית כלים מעשיים לניהול מיטבי בשדה החברתי, בדגש על עשייה רוחבית ורשתית והשתלמות ניהול בבית הספר לכלכלה בלונדון

 

לאתר תכנית רואים רחו"ק