מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

תכנית העמיתים לסגל בכיר במדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול של שירות המדינה

ניהול: נציבות שירות המדינה (מינהל הסגל הבכיר בשיתוף המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול)

מטרה: לבסס ולפתח את יכולות המנהיגות והניהול של המנהלים הבכירים בשירות המדינה נוכח אתגרי התפקיד המשתנים ורמת המורכבות העולה של המשימות הלאומיות ולחזק את יכולתם להשפיע ולחולל שינויים מערכתיים

קהל יעד: מנהלות ומנהלים בסגל הבכיר (רמת סמנכ"לים/ ראשי אגפים בכירים ומעלה) בשירות המדינה

מבנה התכנית: תהליך הכשרה בן כ-30 ימי למידה (10 מפגשים תלת יומיים, בתדירות של אחת לחודש) בנוסף למספר מפגשים ייעודיים לקידום הנושאים המערכתיים וסיור חו"ל. התהליך כולל למידה אינטנסיבית העוסקת במנהיגות וערכים, ניהול, ממשל, חברה, כלכלה וחדשנות, מתמקדת בחיזוק הזהות הקבוצתית של העמיתים כקבוצה מובילה ומשפיעה במגזר הציבורי, פיתוח זהות אישית מנהיגותית וחיזוק תחושת האחריות להובלה של תהליכי שינוי, פיתוח ראייה אסטרטגית ומערכתית רחבה על-ידי זיהוי שותפים פוטנציאליים וחיזוק שיתופי פעולה בין משרדיים ובין מגזרים וחיזוק המומחיות בתחומי הידע ההכרחיים לשיפור האפקטיביות והביצועים הניהוליים וחיזוק איכות השירות לאזרח. התכנית מועברת בהובלה משותפת עם מומחי תוכן מקרב גורמי מקצוע בכירים במשרדי הממשלה: אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה, אגף תקציבים במשרד האוצר, משרד הכלכלה ועוד

 

לאתר תכנית המדרשה הלאומית למנהיגות